Impressum

Express Izdavač

"Avaz-roto press"

Adresa redakcije

Tešanjska 24b, Sarajevo.

E-mail adresa

express@avaz.ba

Magazin "Express" je upisan u evidenciju javnih glasila u Uredu za informiranje Vlade FBiH br. 04-40-91/01 pod brojem 1017. od 19. 06. 2001. godine.

Redakcija

Amir Saletović (Glavni i odgovorni urednik)

amir@avaz.ba / 033 281 457

Dženita Hasović Mirvić (novinar)

hdzenita@avaz.ba / 033 281 454

Sanela Begović (novinar)

sanelab@avaz.ba / 033 281 458

Štampa

GIK "OKO" d. d. Sarajevo