KEMO HASIĆ NA SUZE NATJERAO ŠAĆIRA AMETIJA

Kemo Hasić je uvijek raspložen da druženje i dobru šalu. Bio je na promociji Mirze Šoljanina i to u društvu Šaćira Ametija.

kemo2

Čim se Kemo pojavio, donio je smijeh i dobro rasploženje, pa je stigao i ostatak društva. Čemu se smijali nismo čuli, ali je Šaćira namsijao do suza. Kolege su kasnije slušale novu Mirzinu pjesmu a šta je bio toliko smiješno, ko zna.

kemo3